תהליכי חשיבה וסדנאות לארגונים


סדנת מפות חשיבה

למידה יישומית של כלי עבודה ורסטילי לפיתוח וקידום תהליכי חשיבה ועבודה אישיים ומשותפים ופיתוח מיומנויות חשיבה

לפרטים נוספים

סיעור מוחות ויזואלי

הנחיה וליווי תהליך חשיבה ממוקד מטרה וחווייתי דרך מיפוי חשיבה ויזואלי (ידני או דיגיטלי), למנהלים, צוותים, מפגשי חשיבה, היערכות לתוכניות עבודה, פיתוח שפה משותפת ועוד.

לפרטים נוספים

סדנאות פיתוח מנהלים

סדנאות ייחודיות לצוותים ניהוליים, הכשרות מקצועיות וימי למידה פנים ארגוניים. פיתוח מיומנויות וכישורים אישיים, גיבוש תפיסת תפקיד, הבנת עומק של תהליכים מורכבים ועוד.

לפרטים נוספים

פיתוח מיומנויות חשיבה

סדנאות מודולוריות לפיתוח כישורים אישיים דרך למידה חוויתית של כלי עבודה ממוקדים, יישומיים ומתודולוגיים לניהול תהליכי חשיבה אפקטיביים

לפרטים נוספים