איך התפיסה האישית משפיעה באופן מרחיק לכת על האדם הממלא אותו ועל הארגון כולו?

 

הנעה פנימית

חיבור למרכיבי ואתגרי התפקיד ממקום אישי ואותנטי מנכיחים ומעצימים את הדחף, הרצון, המוטיבציה והנכונות לבצעו באופן מיטבי תוך בחירה ואימוץ עקרונות מנחים והתמדה לאורך זמן.

 

מודעות והערכה עצמית

תהליך גיבוש ועיצוב תפיסת התפקיד משלב נקודת מבט אישית עם ראיה מערכתית ומטפח מודעות עצמית הולכת וגדלה, תשומת לב לפרטים ויכולת לבצע רפלקציה עצמית שוטפת.

 

תפקוד וביצועים

הבנת עומק וחיבור למורכבות התפקיד מאפשרת למנהלים ולעובדים לזהות מה נדרש מהם לעשות ולשפר ולמנף משאבים אישיים וארגוניים כדי להתמודד באופן מיטבי עם אתגרים ומשימות.

 

למידה והתפתחות

תפיסה מגובשת מעודדת ומטפחת שיפור וצמיחה בתוך ומתוך התפקיד, רכישת ידע, כלים ויכולות להתמודד ביעילות עם המשימות ולמידה מתמדת מטעויות, מהצלחות ומעמיתים.

 

קבלת החלטות

תפיסת תפקיד מגובשת משמשת כלי עבודה, נקודת התייחסות ומצפן לקבלת החלטות והכרעה בסיטואציות שונות ומורכבות, מתוך תעדוף וביטוי ערכים, השקפות וצרכים נבחרים ומובילים.

 

עבודת צוות

בהירות, מיקוד וחיבור אישי וצוותי לעשיה הפרטנית והמשותפת, מאפשרים תקשורת אפקטיבית, צמצום הסחות דעת ובניית שיתופי פעולה איכותיים.

 

תרבות ארגונית

תפיסות התפקיד הפרטניות משפיעות על אינטראקציות, מערכות יחסים, חוויות והישגים אישיים ומשותפים וכל אלה משפיעים על הלך הרוח, השפה והתרבות הארגונית.