The meaning of life is to give life meaning

Viktor Frankl

תפיסת תפקיד היא נקודת המבט הייחודית שמאמץ אדם על התפקיד שהוא ממלא ועל משמעות העשיה שלו, הפרשנות הסובייקטיבית להגדרת התפקיד הפורמאלית.

תפיסת התפקיד כוללת מרכיבים והיבטים מגוונים שמעצבים אותה: ערכים וסדרי עדיפויות, מטרות ויעדי העבודה, מניעים וצרכים שונים, אתגרים ודרכי התמודדות, כישורים ומיומנויות ועוד - מכל אלה נגזרות החשיבה, ההתנהגויות, שיטות ודרכי העבודה.

תפיסה ברורה ומגובשת מאפשרת לאדם שממלא את התפקיד להביא לידי ביטוי את הרוח, הגישה והסגנון האישיים שלו, ולתפקד באופן מיטבי מתוך הזדהות, מעורבות והנעה פנימית.

בניה וגיבוש תפיסת התפקיד כתמונה אישית ושלמה מסייעת לייצר בטחון עצמי בסיסי ומשמעותי בהתאמה לתפקיד וביכולת לגדול ולהתפתח בתוכו, תוך ביטוי מלא ומשמעותי של האישיות, הניסיון היכולות והכישורים שנצברו עד כה.

הסדנא מיועדת לסייע ולאפשר לכל אחד מהמשתתפים לגבש את תפיסת התפקיד האישית, לצד ומתוך מרכיבי הגדרת התפקיד,
ומתוך כך גם לפתח ולהעצים את תחושת המסוגלות, הסקרנות והענין להתמודד באופן מיטבי עם צרכי ודרישות התפקיד.

מבנה הסדנא דינאמי ומגוון, במטרה לעודד חיבור ומעורבות, אנרגיות גבוהות, נכונות וסקרנות להשקיע זמן, תשומת לב ומחשבה בתהליך אישי וסיעור מוחות משותף.
תהליך החשיבה הפרטני והמשותף לפי צורך, מוביל לתובנות משמעותיות ביחס לתפקיד ולדרך האישית, דילמות ושאלות העולות מתוכו, מקורות הנעה פנימיים, מטרות ויעדים לביצוע מיטבי של התפקיד ועוד.

תהליך העבודה בסדנא, משלב בניה של מפות חשיבה, כלי עבודה ויזואלי ולא ליניארי, שמאפשר התבוננות רעננה על מרכיבים מוכרים וידועים ושיקוף רחב ואותנטי של פרמטרים, נקודות מבט והיבטים שונים בתפקיד.

המעבר בין סשנים מכוונים וחוויתיים מעודד ומייצר חשיבה פתוחה ורב מימדית, מאפשר להתחבר לסגנונות והעדפות שונים של המשתתפים ולייצר בזמן קצר יחסית הבנת עומק ותובנות משמעותיות.

איך התפיסה האישית משפיעה באופן מרחיק לכת על האדם הממלא אותו ועל הארגון כולו?

 

הנעה פנימית

חיבור למרכיבי ואתגרי התפקיד ממקום אישי ואותנטי מנכיחים ומעצימים את הדחף, הרצון, המוטיבציה והנכונות לבצעו באופן מיטבי תוך בחירה ואימוץ עקרונות מנחים והתמדה לאורך זמן.

 

מודעות והערכה עצמית

תהליך גיבוש ועיצוב תפיסת התפקיד משלב נקודת מבט אישית עם ראיה מערכתית ומטפח מודעות עצמית הולכת וגדלה, תשומת לב לפרטים ויכולת לבצע רפלקציה עצמית שוטפת.

 

תפקוד וביצועים

הבנת עומק וחיבור למורכבות התפקיד מאפשרת למנהלים ולעובדים לזהות מה נדרש מהם לעשות ולשפר ולמנף משאבים אישיים וארגוניים כדי להתמודד באופן מיטבי עם אתגרים ומשימות.

 

למידה והתפתחות

תפיסה מגובשת מעודדת ומטפחת שיפור וצמיחה בתוך ומתוך התפקיד, רכישת ידע, כלים ויכולות להתמודד ביעילות עם המשימות ולמידה מתמדת מטעויות, מהצלחות ומעמיתים.

 

קבלת החלטות

תפיסת תפקיד מגובשת משמשת כלי עבודה, נקודת התייחסות ומצפן לקבלת החלטות והכרעה בסיטואציות שונות ומורכבות, מתוך תעדוף וביטוי ערכים, השקפות וצרכים נבחרים ומובילים.

 

עבודת צוות

בהירות, מיקוד וחיבור אישי וצוותי לעשיה הפרטנית והמשותפת, מאפשרים תקשורת אפקטיבית, צמצום הסחות דעת ובניית שיתופי פעולה איכותיים.

 

תרבות ארגונית

תפיסות התפקיד הפרטניות משפיעות על אינטראקציות, מערכות יחסים, חוויות והישגים אישיים ומשותפים וכל אלה משפיעים על הלך הרוח, השפה והתרבות הארגונית.

רוצים לשמוע יותר או לקבל הצעה לסדנא לארגון או הכשרה מקצועית? אשמח לשמוע במה מדובר, ולהציע מענה מתאים.