שפה ותרבות ארגונית משותפת


הרבה יותר מכימיה בין אנשים

השפה היא חלק מהתרבות הארגונית ומבטאת את הזהות המקצועית, הידע, הערכים, התפיסות, הנחות היסוד, הנורמות וסדרי העדיפויות המשותפים.
השפה כוללת טרמינולוגיה מקצועית וחברתית אשר קושרת בין חברי הארגון או הצוות ומעצבת את דרכי החשיבה, ההתנהלות וההתנהגות.

בנוסף, השפה היא מרכיב מרכזי בתקשורת, מייצרת את הלך ומשב הרוח בארגון ומטעינה אותו, משפיעה על האוירה, מערכות היחסים ואיכות תהליכי העבודה, ואלה משפיעים באופו ישיר על תחושות ורמות המוטיבציה, המעורבות והמחוייבות של אנשים לתפקיד ולעשיה האישית והמשותפת. 

COMMON LANGUAGE


למה חשוב שתהיה שפה משותפת (במיוחד בעולם של גיוון וייחודיות) 

ממש כמו בחברה, קהילה או משפחה - לשפה ולתרבות יש מקום משמעותי בכל הנוגע ליצירת זהות משותפת, בטחון, שייכות, אמון, שיתוף והנעה פנימית.
השפה המשותפת משפיעה על איכות מערכות היחסים הנבנות ומתקיימות בתוך הארגון ועל התחושות שאנשים מסתובבים איתן ביחס לארגון, לעבודה ולעצמם.

כשנוצרת בארגון שפה "מקומית", מתחזקת תחושת הקהילתיות, על כל הערכים המוספים שלה - עזרה הדדית, אכפתיות ושותפות באחריות על דרך ואיכות החיים בסביבה המשותפת.

ברמה המקצועית והעסקית, שפה ארגונית משותפת מאפשרת שיח ארגוני ברור ויעיל ובהירות לגבי "השורה התחתונה" בכל הנוגע לפרקטיקות ותהליכי עבודה.

שפה משותפת, עשיה משותפת


איך שפה משותפת משפיעה על מערכות יחסים, יעילות ותרבות ארגונית?

 

שיתופי פעולה

תקשורת ברורה ובהירה ושפה משותפת מסייעים לבנית חיבור, אמון הדדי, תיאום ציפיות והצלחות משותפות.

 

תדמית עסקית חיובית

עקביות והלימה משדרות אחדות ולכידות ארגונית, ואלו מבססות אמון וביטחון בקרב לקוחות ושותפים.

 

למידה מתמשכת

שפה משותפת מזרזת הטמעת רעיונות ומודלים ומימושם בחיי היום יום, למידה מטעויות שנובעות מפערים או אי הבנות וצמיחה מתמדת

 

הגדלת התפוקה והערך

בהירות מאפשרת למקד את הזמן ותשומת הלב במה שעושים ולא באיך, ומובילה ליעילות, יצירת ערך ותוצאות

 

מחוברות ושייכות

שפה משותפת בונה מחזקת ומעצימה תחושת זהות, הזדהות ושייכות לארגון כקהילה

 

פיתוח מודעות עצמית

מודעות מאפשרת לזהות פערים וכשלים שמקורם בטרמינולוגיה ופרשנות, לגשר עליהם, לפתח גמישות מחשבתית ולהפתח להזדמנויות והרגלים חדשים.

מטרת הסדנא ותהליך החשיבה


מטרת סדנת מפות חשיבה לפיתוח שפה ותרבות משותפת לייצר שיח פתוח ויצירתי ולהגיע להבנות משותפות על הקשר בין השפה לפרקטיקה, בין מילים או מושגים לביטוי שלהם בשטח וליישום בחיי היום יום.

נשתמש במפות חשיבה כדרך חוויתית ועוצמתית לפתח חשיבה והבנה קבוצתית ביחס למשמעויות המעשיות והיומיומיות של ערכים ורעיונות, גיבוש תפיסות והסכמות, שיקוף נקודות מבט שונות ויצירת קוד משותף בתמונה תמציתית וויזואלית.

מה מספרים על הסדנא ?


נשמע מתאים ?


רוצים לשמוע יותר, לראות דוגמאות ולקבל הצעה מתאימה לארגון או לצוות שלכם? בואו נדבר.

  • einat@einatlahav.co.il
*
*