"THE ULTIMATIVE THINKING TOOL'' מה הופך את מפת החשיבה לכלי עבודה אידיאלי לחקר ופתרון בעיות?

 

ראיה רחבה ושלמה

מפת חשיבה מאפשרת לשקף דילמה או בעיה מורכבת באופן ברור, מזוקק ותמציתי - דרך נגישה וחזותית ליצירת בהירות ותפיסת מורכבות.

 

תשומת לב לפרטים

מפת חשיבה עוזרת לנו לשמור על מיקוד, לזכור, להבין ולקחת בחשבון את כל המרכיבים, ההיבטים והמשמעויות ולנהל תהליך חשיבה מדוייק ומקיף לצורך בחירת הפתרון המיטבי.

 

גמישות מחשבתית

עקרונות העבודה עם מפות חשיבה מעודדים חשיבה פתוחה ולא ליניארית: מעבר בין נקודות מבט שונות, הרחבת פרספקטיבה, הכלת מורכבות ופריצת תבניות חשיבה.

 

הבנת עומק

המיפוי הויזואלי מניע, מוביל, מלווה ומעמיק את תהליך החשיבה, מאפשר לנתח ולעבד אינפורמציה, לזהות קשרים והשפעות, לכלול סיכונים, תרחישים והשלכות.

 

תקשורת אפקטיבית

מתודולוגיה להנעת שיח פתוח ומשמעותי שמעודד ביטוי אישי, תיאום ציפיות, גישור על מחלוקות, ייצוג נקודות מבט שונות והצפת תחושות, רגשות, אינפורמציה ועמדות.