סיעור מוחות לפיתוח פרוייקטים, יוזמות, מוצרים, שירותים, תכניות, חזון, מטרות או שפה משותפת.