למידת עמיתים בדרך ייחודית וחוויתית, עיבוד התנסויות, חקר הצלחות וטעויות, למידת מגמות, בקיצור- כל דבר שאפשר לצמוח ממנו יחד.