תהליכי שינוי


 

תהליך חשיבה פתוח לניתוח משמעויות, השפעות, השלכות והזדמנויות, והתכווננות משותפת בתקופת שינוי ארגוני או מגמות חדשות.