דגשים וצרכים שנוכל להתמקד בהם בסדנת הכנה לתוכניות עבודה :

 

סיכום שנה / תקופה

הערכת מצב וארגון מידע, מיפוי הישגים והצלחות, לצד אתגרים וטעויות לצורך למידה והתבוננות קדימה

 

מיפוי ואפיון

סביבת פעולה ומאפייני שוק, הזדמנויות, לקוחות, משאבים ועוד

 

חיבור לחזון / "?why"

חיבור משותף ומחודש לחזון, מקורות ההנעה ומטרות העל שמובילים את העשיה, ובחינה איך נוכל להביא אותם לידי ביטוי ומימוש בתכנית

 

הגדרת מטרות ויעדים

מיקוד מטרות לתכנית העבודה ופירוקן ליעדים קונקרטיים ולמדדי הצלחה

 

חשיבה יצירתית וחדשנית

על אפשרויות חדשות ונוספות, הזדמנויות, רעיונות ודרכים למימוש יעדים ומטרות

 

תעדוף וקבלת החלטות

תהליך בחינה, הסקת מסקנות וגיבוש תובנות לגבי מוצרים, שירותים, מטרות או כיווני פעולה ובניית סדרי עדיפויות עדכניים

 

גיבוש מתוה

קביעת אבני דרך, אמצעים ושלבים לבקרה, לצורך למידה תוך כדי תנועה

 

חלוקת תפקידים ומיצוי משאבים

תיאום ציפיות ומיפוי של תחומי אחריות, משאבים, תפקידים ומרכיבים לביצוע מיטבי של תכניות ופרוייקטים