תהליכי חשיבה


האם יש צורך, אתגר או מטרה מסויימת שמעסיקים אתכם כרגע כצוות או כארגון?

קטגוריית "תהליכי חשיבה" כוללת מענה למגוון צרכים, נושאים והיבטים פנים-ארגוניים אותם ניתן לקדם בסדנאות ייחודיות שנבנות בהתאמה מלאה למאפיינים הייחודיים ולצרכים העכשוויים שמעסיקים את הארגון והמשתתפים.

ניתן להתאים את הסדנא להכשרות מקצועיות, ימי פיתוח מנהלים, ימי למידה וכן לתהליכים מעמיקים סביב צורך רלוונטי, כמו בנייה וחיזוק שיתוף פעולה בין-ממשקים, פיתוח צוות הנהלה, בניית  חזון ועוד.

מעבר לכך, ניתן להתמקד בצרכים והיבטים הנדרשים בעיתוי הנוכחי בארגון, כמו הובלה משותפת של פרויקטים, פיתוח וגיבוש תפיסת תפקיד, הכנה לתוכניות עבודה, הנעת תהליכים אסטרטגיים, שיתופי פעולה בשדרת הניהול בארגון, ועוד.


דוגמאות לתהליכי חשיבה:

ניתוח ועיבוד אתגר מסויים - לדוגמא: חסכון והתייעלות, הטמעה של ערך מסויים בחיי היום-יום באגף, פיתוח פרוייקט, תוכנית או תחום חדש, תהליכי מיפוי (לקוחות, שירותים ועוד), התמודדות עם שינוי , מימוש מתוה עקרונות מסויים בשטח ועוד.

תהליכי חשיבה סביב עיתוי שנתי קבוע: סיכום שנה, הכנה לתוכניות עבודה.

פיתוח צוות - גיבוש שפה משותפת, פיתוח וחיזוק שיתופי פעולה, ניתוח דילמה, למידת עמיתים.

תהליכי חשיבה כחלק מהכשרה מקצועית - גיבוש תפיסת תפקיד, עיבוד וסיכום קורס, ניתוח מרכיבים והיבטים, תחקירי אירועים ועוד.

סיעור מוחות ויזואלי לצוותים

שיתוף פעולה בין ממשקים

גיבוש שפה ותרבות ארגונית

הכנה לתוכניות עבודה

גיבוש תפיסת תפקיד