“Definition is the companion of clarity; clarity is the guide to your goals.”

— Tony Buzan

מפת חשיבה היא כלי עזר מופלא להתרת סבכים מחשבתיים - בין אם מדובר בפיתוח עסקי, התקדמות מקצועית, עומס רגשי, או תחושות כמו מוסחות, מוצפות, בלבול וספק.
היופי הוא שאין צורך לחדד את שאלת המפתח או למקד צורך מסויים - תהליך בניית המפה מוביל אותנו שלב שלב מתוך נקודת המוצא המעורפלת, להתבוננות צלולה, רחבה וחדה.

בתהליך קשוב, יצירתי וממקד, בניית מפת חשיבה או מספר מפות מאפשרת לפזר את העננים ולהגיע לתובנות משמעותיות - זיקוק שאלה, הבנה של רגש מעיק או או תפיסה של מצב "מסובך" לעומקו.

תהליך בניית המפה מביא איתו תחושות של בהירות, הקלה, הבנה, "ניקיון"  והתמקמות בנקודת מוצא חדשה ממנה אפשר להמשיך להתקדם הלאה.


יש לך שאלה? רוצה להתייעץ אם פגישה אישית יכולה לעשות סדר ולייצר בהירות בנושא שמעסיק אותך?
אני כאן.