"Nothing is more difficult and therefore more precious than to be able to decide"

Napoleon Bonaparte


החלטות מסוגים שונים יכולות להדיר שינה מעינינו.
החיים רצופי החלטות, כמעט כל יום אנחנו נדרשים לעשרות אם לא למאות החלטות קטנות, אבל יש החלטות שמרגישות "כבדות" או נרחבות יותר בהיקף ההשפעה שלהן עלינו או על אחרים:
בחירת כיוון או שינוי מקצועי, דילמה שקשורה באחד הילדים שלנו, קונפליקט שמצריך בחירת דרך התמודדות או תגובה, מעברים, שינויים וצמתי חיים שונים.
החלטות כאלה, כמו שאלות תלויות באויר, יכולות לייצר מתח, מועקה ולחץ, להשפיע על התפקוד, התחושות הפיזיות ומצב הרוח שלנו או פשוט לנקר ולהציק.
יש מצבים ש"ההחלטה" היא הכרעה לכאן או לכאן, (להשאר או לעזוב) או בחירה בין מספר אפשרויות, (מה ללמוד, איפה לחיות או לעבוד) ולפעמים היא מצריכה מאתנו תהליך חשיבה על כיוון אחר, פתרון יצירתי. (איך להתמודד עם קושי או אתגר מסויים).


איך מפות חשיבה יכולות לסייע לקבל החלטות ?

תהליך בניית מפת חשיבה מאפשר הרחבה של נקודת המבט וראיית התמונה השלמה (ככל שניתן) בתהליך מרתק, נעים ומתודולוגי, מעורר יצירתיות וסקרנות.
המפה מניעה את השיחה, מעלה שאלות ומובילה לתובנות ולהחלטות ממקום שלם ומושכל.

באמצעות בניית מפה או מספר מפות לפי צורך, נוכל:

לשקף, למפות ולייצר אפשרויות
לנתח משמעויות
לחשוב על השלכות ותרחישים אפשריים
לבחון, לשקול ולהבין סיכונים
לתעדף פרמטרים ושיקולים
לקחת בחשבון השפעות על תחומים ואנשים נוספים
לאתר מקומות בהם חסרים לנו נתונים או מידע לצורך קבלת ההחלטה
להתחבר ל"תחושת בטן" ולאינטואיציה

יש לך שאלה? רוצה להתייעץ אם פגישה אישית יכולה לעזור לך לקבל החלטה בנושא שמעסיק אותך?
אני כאן.